Dak veiligheid2018-10-04T13:00:11+02:00

Project Description

Dakveiligheid

Op daken moet onderhoud worden gepleegd. Dit geldt voor de daken zelf alsmede de hierop aanwezige installaties. Om dit veilig en gezond te kunnen doen moeten de juiste veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht.

Bij veiligheid op het dak kunt u denken aan het voorkomen van brandgevaar, instortingsgevaar, maar zeker ook valgevaar! Wilt u graag van deze dakveiligheid voorzien zijn?